Bộ Tổng Tham mưu giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý III năm 2023

10:28 | 29/09/2023

(Bqp.vn) - Sáng 29/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) quý III, triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT quý IV năm 2023. Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, quý III năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT của BTTM đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ quân sự và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là, đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng của BTTM. Cấp ủy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; duy trì nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quyết định, quy định của Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, hoạt động CTĐ, CTCT của BTTM đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tài liệu, thông tin chặt chẽ, đảm bảo an toàn; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực Trụ sở Bộ Quốc phòng. Giải quyết chế độ, chính sách đối với 802 đồng chí bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng; tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với số tiền 430.000.000 đồng; bàn giao 16 nhà tình nghĩa, 04 nhà đại đoàn kết, 03 nhà đồng đội. Tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị xác định, phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm; hoạt động CTĐ, CTCT quý IV của BTTM tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông báo tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2023), 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023). Tổ chức kiểm tra, phúc tra, đánh giá đúng thực chất công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; chủ động kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt.

Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTTM trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác nắm thông tin, thông báo tình hình, kịp thời giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp công tác kế hoạch, tổng hợp; tổ chức tổng kết, bình xét và tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023, xây dựng Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ…

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.