Nét mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

(Bqp.vn) - Để góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2015, thời gian qua, các đơn vị quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Loading the player ...

Tổng vụ trưởng Quốc phòng I-xra-en thăm Việt Nam

(Bqp.vn) - Ngày 2/3/2015, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng I-xra-en do ngài Đan Ha-ren (Dan Harel), Tổng Vụ trưởng Quốc phòng I-xra-en làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.