Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Hoàng Văn Thái

(Bqp.vn) - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái (1/5/1915 - 1/5/2015), sáng 25/4/2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Hoàng Văn Thái tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Loading the player ...

Đại thắng mùa Xuân 1975 - Thành quả vĩ đại về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Cách đây 40 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam.