Việt Nam sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(Bqp.vn) - Chiều 28/3/2015, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình (GGHB) Hervé Ladsous đã tiếp Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các nước thành viên tham gia hoạt động GGHB của LHQ.

Loading the player ...

Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu xây dựng Bộ đội Phòng không - Không quân tinh nhuệ

(Bqp.vn) - Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ đội Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt lập nhiều chiến công oanh liệt, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Trương Quang Khánh tiếp Đại sứ U-crai-na

(Bqp.vn) - Sáng 31/03/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài A-lếc-xây Xô-cốp Li-át (Aleksei Shovkop Lias), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền U-crai-na tại Việt Nam.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.