Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Bqp.vn) - Sáng 27/5, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã bế mạc tại Hà Nội. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và kết luận hội nghị.

Loading the player ...

Phát huy vai trò khoa học lịch sử quân sự đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh

(Bqp.vn) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lịch sử quân sự (LSQS), tổng kết chiến tranh (TKCT) đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng nói riêng, ngày 28/5/1981, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 172/QĐ-QP, thành lập Viện LSQS Việt Nam. Đây là cơ quan đầu ngành LSQS của QĐND Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu LSQS của Quốc gia. Và đầu năm 1994, Viện LSQS Việt Nam đã trở thành một cơ sở đào tạo sau đại học của quân đội và Nhà nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tham dự lễ trồng cây kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM tại Lào

(Bqp.vn) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 10 (ADMM-10), sáng 26/5, tại Thủ đô Viêng-chăn (CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ trồng cây kỷ niệm 10 năm thành lập ADMM - một cơ chế trong nhiều năm qua đã có những đóng góp to lớn vào hợp tác Chính trị - An ninh ASEAN, nhân tố quan trọng cấu thành Cộng đồng ASEAN.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.