Trung tướng Trần Đơn tiếp Đoàn đại biểu Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng Lào

(Bqp.vn) - Chiều 28/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Cục Tài chính (BQP Lào) do Thiếu tướng Khăm-đeng Pheng-vi-lay, Cục trưởng Cục Tài chính (BQP Lào) làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/6 - 03/7/2016.

Loading the player ...

Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(Bqp.vn) - Bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ sống còn của nhân loại; là nhân tố đảm bảo sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia; là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người. Đối với quân đội, đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là vấn đề có tính chất cơ bản, lâu dài vì môi trường gắn liền với các hoạt động quân sự và đời sống của bộ đội.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp Giám đốc Cơ quan Liên ngành miền Tây Hoa Kỳ

(Bqp.vn) - Chiều 28/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Chuẩn Đô đốc Keith Smith, Giám đốc Cơ quan Liên ngành miền Tây Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.