Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Pắc Cưn Hê

(Bqp.vn) - Đúng 10 giờ sáng 2/10/2014 theo giờ Seoul (tức 8 giờ sáng theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã diễn ra Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Loading the player ...

Đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân là một bộ phận cơ bản, hợp thành chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội và hậu phương quân đội. Cùng với giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi cán bộ, chiến sĩ yên tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, cần phải hình thành đồng bộ, phù hợp và thực hiện tốt chính sách xã hội đối với quân đội và gia đình quân nhân trong điều kiện mới.

Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc

(Bqp.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 1/10/2014, ngay sau khi tới thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Hàn - Việt (KOVIFA) do Chủ tịch Choi Young Joo dẫn đầu đến chào; gặp mặt thân mật đại diện hai dòng họ Lý (Việt Nam) tại Hàn Quốc; thăm Tập đoàn Samsung và tiếp lãnh đạo Tập đoàn Keangnam; thăm Đại sứ quán và nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.