Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”

(Bqp.vn) - Chiều 28/7/2015, tại Hà Nội, BTTM QĐND Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng TMT QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP chủ trì buổi họp báo.

Loading the player ...

Đổi mới - vấn đề có ý nghĩa sống còn

(Bqp.vn) - Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ 1986 đến nay đã trải qua gần 30 năm. Đó là một công trình vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.