Ban DK1 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

(Bqp.vn) - Sáng 26/2/2015, tại Hà Nội, BTL Công binh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Ban DK1 và gặp mặt Kỷ niệm 25 năm Binh chủng Công binh thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình DK1. Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Loading the player ...

Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ tư

(Bqp.vn) - Triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, ngày 27/2/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ tư. Đối thoại Chiến lược tập trung trao đổi các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, an ninh, quốc phòng và các vấn đề toàn cầu.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.