Việt Nam và Ấn Độ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020

(Bqp.vn) - Sáng 25/5/2015, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Niu Đê-li (Ấn Độ), Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đa Mô-đi đã tiếp Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm Ấn Độ từ 25 - 26/5/2015.

Loading the player ...

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng

(Bqp.vn) - Đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) là chủ trương lớn của Chính phủ, nhằm tăng cường nguồn lực con người cho các đoàn KT-QP, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Đồng thời, thông qua đó giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng, sức lực, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam và Ấn Độ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020

(Bqp.vn) - Sáng 25/5/2015, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Niu Đê-li (Ấn Độ), Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đa Mô-đi đã tiếp Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam thăm Ấn Độ từ 25 - 26/5/2015.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.