Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Đặc phái viên của Chủ tịch Cu-ba

(Bqp.vn) - Chiều 29/6/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp đồng chí Alejandro Castro Espin, Đặc phái viên của Chủ tịch Cu-ba tới chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Loading the player ...

Tăng cường quản lý, phát triển Báo chí Quân đội

(Bqp.vn) - Phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, những năm qua, Báo chí Quân đội đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo chí Quân đội cần được tăng cường quản lý, phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Trung tướng Võ Văn Tuấn tiếp Đặc phái viên của Chủ tịch Cu-ba

(Bqp.vn) - Chiều 29/6/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp đồng chí Alejandro Castro Espin, Đặc phái viên của Chủ tịch Cu-ba tới chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.