Hội nghị toàn quân quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9

(Bqp.vn) - Ngày 22/7/2014, tại Hà Nội, QUTƯ - BQP tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 9 (khóa XI). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP dự và chỉ đạo hội nghị.

Loading the player ...

Nắm vững chủ trương, chủ động thực hiện hiệu quả công tác chính sách và phong trào “đền ơn đáp nghĩa” trong tình hình mới

(Bqp.vn) - 67 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng sự sống của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đó là mạch nguồn tiếp nối đạo lý văn hóa Việt Nam “ăn quả nhớ người trồng cây” và tư tưởng bác ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Xinh-ga-po

(Bqp.vn) - Sáng 22/7/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam và ngài Chan Yeng Kit, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Xinh-ga-po đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Xinh-ga-po.