Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

16:13 | 03/02/2020

(Bqp.vn) - Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; chiều 3/2, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Dự khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật. Ngoài Phần mở đầu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và QĐND Việt Nam, triển lãm gồm 4 nội dung. Trong đó, Phần 1 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam trưng bày phản ánh khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Luận cương chính trị. Phần 2 - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) trưng bày phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, bắt đầu từ Tự vệ công nông, Cứu Quốc quân, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, với các giai đoạn cách mạng quan trọng; cùng đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phần 3 - Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945 - 1975): Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phần 4 - Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (1975 - 2019) trưng bày giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của QĐND Việt Nam với ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 3/2/2020 nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; đồng thời khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.