Bộ Tổng Tham mưu phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024

14:45 | 20/03/2024

(Bqp.vn) - Sáng 20/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024. Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì lễ phát động.


Các đại biểu dự lễ phát động.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện và đã được triển khai một cách bài bản với những hình thức, phương thức, cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú. Việc tổ chức và thực hiện có kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và có ý nghĩa trong thực tiễn.


Quang cảnh lễ phát động.

Quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch và thể lệ cuộc thi lần thứ 3, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để mọi cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi; qua đó lựa chọn 61 tác phẩm gửi dự thi cấp Bộ Tổng Tham mưu ở các thể loại tạp chí, báo in, báo điện tử với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi thuộc nhiều đối tượng khác nhau cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi rộng lớn và sâu sắc, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Bộ Tổng Tham mưu. Nhiều tác phẩm được công bố, đăng tải và sử dụng bằng nhiều hình thức để trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.


Đại tá Phạm Văn Hùng phát biểu tại lễ phát động.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Văn Hùng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chuẩn bị nội dung, kế hoạch và tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023; ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 của các cơ quan, đơn vị.

Để cuộc thi lần thứ 4 tiếp tục có nhiều đổi mới, lan tỏa và hiệu quả, Đại tá Phạm Văn Hùng yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, bí thư cấp ủy, người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc thi chặt chẽ, hiệu quả; huy động sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn cơ quan, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.