Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận về đề nghị được hưởng chế độ hàng tháng cho đối tượng đã hưởng một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và 62/2011/QĐ-TTg

20:14 | 30/05/2021

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06 tháng 4 năm 2021, với nội dung: “Cử tri cho rằng, hiện nay các đối tượng hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ không còn chế độ nào khác. Kiến nghị quan tâm xem xét cho các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng” (Câu số 3).

Ngày 27/5/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Việc quy định đối tượng, điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế nói chung và theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ nói riêng được các Bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành. Mặt khác, đối tượng ngoài hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định, nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tuyên truyền việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trên địa bàn theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.