Lấy ý kiến vào Hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

13:04 | 22/12/2022

(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và Kế hoạch soạn thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, bổ sung Hồ sơ dự án Luật gồm:

1. Tờ trình của Bộ Quốc phòng về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

2. Dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

3. Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.        

4. Bản đánh giá thủ tục hành chính dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

5. Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương về Hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (kèm theo bản ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương).

6. Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 539/BC-BQP ngày 24/02/2022.

7. Báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2021) số 540/BC-BQP ngày 24/02/2022.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn hồ sơ trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội; Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.