Xây dựng Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

13:18 | 13/12/2023

(Bqp.vn) - Sáng 13/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (gọi tắt là Đề án). Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo.


Quang cảnh hội thảo.

Trình bày Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án nhấn mạnh: Để triển khai xây dựng Đề án, ngày 04/7/2023, Quân ủy Trung ương đã ban hành Quyết định số 2098-QĐ/QUTW về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Ngày 01/8/2023, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ban hành Kế hoạch số 2710/KH-BCĐ về triển khai xây dựng Đề án, Quyết định số 3479/QĐ-BCĐ về thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án và văn bản số 2716/PC-BCĐ về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp đánh giá thực trạng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển từ năm 2015 đến năm 2023, dự thảo Đề án đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo; đồng thời xây dựng Quy định của Quân ủy Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển (gọi tắt là Quy định của Quân ủy Trung ương).


Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trình bày Báo cáo đề dẫn hội thảo.

Dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương đã được gửi xin và tiếp thu ý kiến các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đầu mối cơ quan, đơn vị; được Tổ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản gửi xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng. Các ý kiến cơ bản nhất trí với tên gọi, bố cục, nội dung dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương. Một số cơ quan, đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiếp thu tối đa, chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương để thông qua hội thảo.


Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu đều thống nhất cho rằng, dự thảo Đề án được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đảng các khóa (XII, XIII), văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), thực tiễn hoạt động thực thi pháp luật và công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.  


Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan xây dựng dự thảo Đề án và Quy định của Quân ủy Trung ương; đồng thời khẳng định Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án là hết sức cấp thiết, cả về trước mắt và lâu dài. Việc ban hành, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thực thi pháp luật của các lực lượng này.

Để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án, dự thảo Quy định, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm soát quyền lực, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo; các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực; các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Quân đội.


Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, trên cơ sở tổng kết thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thực thi pháp luật; đánh giá đúng thực trạng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; tìm ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; đặc biệt phải dự báo các hành vi tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra trong thực tiễn hoạt động để đề ra biện pháp, giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất đối với cơ quan, cán bộ thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, việc xây dựng các quy trình hướng dẫn phải bảo đảm minh bạch, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng, chặt chẽ, đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác. Cùng với đó, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích, không tham nhũng, tiêu cực và các tập thể không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong thực thi pháp luật.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, ngay sau hội thảo, Cơ quan Thường trực nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Đề án, trình Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương cho chủ trương gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.