Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Cần Thơ về đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

16:51 | 18/05/2021

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021, với nội dung: “Đề nghị nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sửa đổi, tăng mức xử phạt đối với hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, nhằm răn đe và phòng ngừa vi phạm” (Câu số 4).

Ngày 15/5/2021, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Nghị định đã quy định cơ bản đầy đủ, cụ thể từng hành vi, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định đã góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, tạo hành lang pháp lý trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm, từng bước bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tuy nhiên, một số quy định trong Nghị định số 120 được ban hành từ năm 2013 không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và các văn bản quy phạm pháp luật mới, cần phải được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Ngày 26/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 126/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 04/02/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-BQP về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;  quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Quốc phòng trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Tổ Biên tập nghiên cứu, bổ sung ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trình Chính phủ ban hành vào tháng 9 năm 2021.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ; trân trọng gửi tới tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.