Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa về đề nghị điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

16:01 | 23/01/2021

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, với nội dung: “Thực hiện Luật Sĩ quan và Luật Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp còn bất cập, đó là: Độ tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quá sớm, không phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Đề nghị xem xét sửa đổi, điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế”.

Ngày 20/01/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Điều 13 Luật Sĩ quan QĐNDVN quy định về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan như sau:

- Khoản 1, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy: nam, nữ 46; Thiếu tá: nam, nữ 48; Trung tá: nam, nữ 51; Thượng tá: nam, nữ 54; Đại tá: nam 57, nữ 55; Cấp tướng: nam 60, nữ 55.

- Khoản 2, khi Quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 Điều này không quá 05 năm, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn.

Đối với sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị (quy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan) thì hạn tuổi cao nhất do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm.

2. Điều 17 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây viết tắt là Luật QNCN, CN&VCQP) quy định về tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp như sau:

- Khoản 2, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm: Cấp úy: nam, nữ 52; Thiếu tá, Trung tá: nam, nữ 54; Thượng tá: nam 56, nữ 55.

- Khoản 3, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và tự nguyện, nếu Quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 05 năm.

3. Quy định về tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp xuất phát từ những cơ sở sau đây:

a) Xuất phát từ “Tính chất, nhiệm vụ của Quân đội là ngành lao động đặc biệt” đã được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2008, năm 2014 và khoản 1 Điều 36 Luật QNCN, CN&VCQP năm 2015. Đây là chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho Quân đội. Vì vậy, quy định về tuổi phục vụ tại ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải phù hợp với ngành lao động đặc biệt theo quy định riêng của luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật chuyên ngành.

b) Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: Nhìn chung sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải thường xuyên ở lại đơn vị để huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu cùng hạ sĩ quan, binh sĩ; nhiều khi phải hoạt động liên tục dài ngày trong mọi điều kiện khó khăn, gian khổ, vùng núi cao hiểm trở, biển đảo, vùng có khí hậu khắc nghiệt, trong tàu ngầm, máy bay phản lực, kho vũ khí, đạn dược độc hại, nguy hiểm...; vì vậy, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải có đủ sức khỏe để đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ; hơn nữa từ khi nhập ngũ đến khi thôi phục vụ tại ngũ, đại đa số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải sống xa gia đình, nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và cuộc sống của quân nhân.

c) Xuất phát từ cơ cấu tổ chức của Quân đội: Khoản 1 Điều 11 Luật Sĩ quan quy định 11 chức vụ cơ bản của sĩ quan, từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Trung đội trưởng. Vì vậy, đối với sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị thời gian giữ mỗi chức vụ chỉ ổn định được một thời gian nhất định phải thay đổi để trẻ hóa cán bộ, hạn chế tình trạng ùn tắc ở cấp chức trên, thiếu hụt cấp chức dưới; đồng thời không ảnh hưởng đến tư tưởng của đội ngũ sĩ quan. Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho sĩ quan và để bảo đảm chất lượng, cân đối về số lượng cán bộ giữa các cấp, chức nên độ tuổi cũng phải được giãn cách hợp lý, bảo đảm sự phát triển của sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị.

d) Về thực tiễn, từ năm 1958, 1981, 1990 đến năm 1999 nhà nước ta đã xây dựng luật về sĩ quan QĐNDVN và các văn bản pháp luật quy định về quân nhân chuyên nghiệp; trong đó, về cơ bản tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp luôn thấp hơn tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức nhà nước theo quy định của Bộ luật Lao động (đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức). Quá trình thực hiện chế độ nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo Luật Sĩ quan và Luật QNCN, CN&VCQP những năm qua không có vướng mắc, nội dung kiến nghị này của cử tri tỉnh Thanh Hóa cũng đã được Bộ Quốc phòng có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị, Cần Thơ, Quảng Bình, Lào Cai, Sơn La.

4. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; nhiều đơn vị sẽ được điều chỉnh tổ chức, biên chế, sắp xếp lại cho phù hợp, bảo đảm cân đối giữa các lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh.

5. Về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội: Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, ngoài việc được nghỉ hưu theo quy định của Luật Sĩ quan và Luật QNCN, CN&VCQP, nếu đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì vẫn được nghỉ hưu và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Như vậy, điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành được áp dụng thống nhất với quy định của Luật Sĩ quan và Luật QNCN, CN&VCQP; quá trình thực hiện không có vướng mắc, bất cập.

Từ những vấn đề nêu trên, hiện tại Bộ Quốc phòng chưa đặt vấn đề nghiên cứu đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan và Luật QNCN, CN&VCQP.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng kính gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.