Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Thái Bình về chính sách khuyến khích, xử phạt vi phạm trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự

14:23 | 27/01/2021

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 451/BDN ngày 30/12/2020, với nội dung “Cử tri cho rằng: Hiện nay, việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cử tri đề nghị Chính phủ cần có chính sách phù hợp để khuyến khích thanh niên hăng hái tham gia thực hiện nghiêm túc, đồng thời tăng chế tài xử phạt đối với những trường hợp trốn, tránh thực hiện NVQS”.

Ngày 24/01/2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; việc gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS được quy định tại Luật NVQS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, biện pháp tiến hành trong tuyển quân được thực hiện từ thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, ấp, bản, làng, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; trong đó, cấp huyện, cấp xã là trung tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bởi nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị nhận quân, theo quy trình, quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay do tác động của kinh tế thị trường; nhu cầu học tập, chọn việc làm của thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ tăng cao; trong khi đó, mỗi gia đình chỉ có một đến hai con, con trai thường là trụ cột của gia đình và nhiều lý do khác ... vì vậy, ngày càng có nhiều công dân thuộc diện nhập ngũ đã tìm mọi cách để trốn tránh thực hiện NVQS, gây nhiều khó khăn, phức tạp cho cơ quan, tổ chức trong công tác tuyển quân hằng năm.

Trường hợp cố tình không có mặt tại địa phương trong thời gian xét tuyển để lấy lý do không nhận lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự như cử tri phản ánh nêu trên, là một trong những hành vi trốn tránh thực hiện NVQS được quy định tại khoản 8, Điều 3 và khoản 1, Điều 10 Luật NVQS năm 2015; tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định 120/2013/NĐ-CP); nếu cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần, có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 59 Luật NVQS năm 2015, Điều 332 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

2. Về chế độ chính sách

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn quan tâm, chăm lo về chế độ chính sách, công tác hậu phương quân đội đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và sau khi hoàn thành NVQS xuất ngũ trở về địa phương. Hiện nay, các chế độ, chính sách nêu trên đang thực hiện theo các quy định như sau:

- Điều 50 Luật NVQS năm 2015 và Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; theo đó, đã quy định: Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ, khi xuất ngũ được hưởng trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tìm việc làm và cấp thẻ học nghề với mức bằng 12 tháng lương cơ sở; được ưu tiên trong thi tuyển, tuyển dụng; được tiếp nhận vào học tập, nếu có giấy gọi nhập học trước lúc nhập ngũ; được bảo lưu kết quả học tập tại các trường; được tiếp nhận lại nơi làm việc trước khi nhập ngũ và một số chế độ chính sách khác.

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm; theo đó, đã quy định chế độ trợ cấp học nghề, tạo việc làm đối với bộ đội xuất ngũ như sau: Hằng năm, Nhà nước dành nguồn ngân sách hỗ trợ học nghề chung cho các đối tượng chính sách, trong đó có hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; trị giá thẻ học nghề bằng 12 tháng lương cơ sở; người học được lựa chọn học nghề theo nguyện vọng tại các cơ sở đào tạo và được thanh toán bằng thẻ học nghề.

- Ngày 18/7/2019, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm toàn quân về công tác tuyển quân những năm qua, bàn biện pháp thực hiện những năm tới; ngày 26/10/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 98/CT-BQP về tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; trong đó, tại khoản 8 của Chỉ thị đã nêu:

“Bộ Quốc phòng đề nghị các bộ, ngành Trung ương: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện công tác hậu phương quân đội; chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ ngày càng tốt hơn’’.

3. Quy định xử phạt vi phạm về thực hiện NVQS trong Luật NVQS năm 2015; Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017 và Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (từ Điều 4 đến Điều 14) đã quy định cơ bản đầy đủ, cụ thể từng hành vi, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật NVQS; theo đó, đã quy định: Người vi phạm về NVQS bị xử phạt hành chính; nếu tái phạm nhiều lần, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các quy định nêu trên là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, tạo hành lang pháp lý trong phòng ngừa, xử lý các vi phạm, từng bước bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; vì vậy, những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cơ bản được tiến hành tốt tại các địa phương.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, thu nhập của người dân được nâng cao, mức xử phạt quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP được coi là nhẹ so với hành vi vi phạm; mặt khác, quy trình, thủ tục xử phạt còn những vướng mắc, chưa kịp thời, tính răn đe hạn chế, một số công dân lợi dụng quy định hiện hành để trốn tránh thực hiện NVQS ... cần phải nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 120/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm đủ mức răn đe, phòng ngừa; đến nay, cơ quan soạn thảo đang tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (lần cuối) để hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định, phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 kể từ ngày 01/01/2022. Cùng với đó, năm 2021, Bộ Quốc phòng tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015; trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân hằng năm, bảo đảm đúng pháp luật, thiết thực, hiệu quả.

Trong khi chưa ban hành văn bản mới, để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong thời gian tới; Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng và Hội đồng NVQS:

- Làm tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các biện pháp quản lý, đăng ký NVQS và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm; thực hiện đúng quy trình, quy định, kết hợp vận động, giáo dục với bắt buộc thực hiện, nếu cố ý vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật hoặc buộc phải cưỡng chế thực hiện NVQS; làm tốt công tác chính sách, đào tạo nghề và tạo việc làm đối với bộ đội xuất ngũ; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo đảm công bằng xã hội trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm tại địa phương.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới; đồng thời, phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát tại địa phương để công tác tuyển quân bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trả lời cử tri theo quy định.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.