Bộ Nội vụ kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên tại Bộ Quốc phòng

14:46 | 12/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 12/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đồng chủ trì Hội nghị Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, kết hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên tại Bộ Quốc phòng.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra Bộ Nội đã thông tin nội dung đánh giá sơ bộ tình hình thi hành pháp luật, kết hợp kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên tại Bộ Quốc phòng; kết quả kiểm tra tại Quân chủng Hải quân. Đại diện các cơ quan, đơn vị của hai Bộ phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nêu trên.


Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục các hạn chế đã được Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ chỉ ra; triển khai thường xuyên, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên. Nhấn mạnh năm 2024 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật quân sự, quốc phòng và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị, Bộ Nội vụ quan tâm, giúp đỡ, phối hợp để Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá, công tác thi hành pháp luật; xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên trong Bộ Quốc phòng luôn được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Đồng thời, mong muốn Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa đến việc đánh giá tài liệu ngay từ khâu ban đầu; thu thập, bảo quản, sử dụng tài liệu đúng quy định; tăng cường cơ sở vật chất, con người cho công tác văn thư, lưu trữ; ban hành những văn bản ngành nội vụ về bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, công tác hành chính, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ; bám sát Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.


Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nổi bật là công tác soạn thảo và ban hành văn bản bảo đảm đúng thể thức, kỹ thuật trình bày; duy trì chặt chẽ, có nền nếp việc đăng ký, quản lý văn bản theo quy định. Hồ sơ, tài liệu được bảo quản, sắp xếp theo quy định và phục vụ tốt công tác khai thác, sử dụng tài liệu. Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử (không có độ mật) trong hoạt động điều hành ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đạt trên 90% văn bản. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong Quân đội và công tác thanh niên Quân đội luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Các nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý thanh niên. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thụ lý tưởng, bản lĩnh, kinh nghiệm chiến đấu cho thanh niên; các tổ chức đoàn thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả; tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai…

Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Quốc phòng đã ban hành 7 thông tư hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất trong Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định và xử lý kịp thời những nội dung có dấu hiệu trái pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản. 100% văn bản do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đều đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp cũng như chất lượng và đúng thời gian quy định.


Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng (Văn phòng Bộ Quốc phòng) trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quy định về các mặt công tác trên. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tình nguyện tham gia nhập ngũ; quan tâm, chăm lo lực lượng bộ đội xuất ngũ về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; nghiên cứu, xem xét tăng thời hạn sử dụng thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.