Công bố Quyết định thành lập Khối thi đua số 4, Bộ Quốc phòng

16:35 | 14/06/2024

(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 1200/QĐ-BQP ngày 29/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập các khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Hướng dẫn số 816/HD-CT ngày 15/4/2024 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tổ chức, hoạt động của khối, cụm thi đua các cấp trong QĐND Việt Nam, sáng 14/6, tại Ninh Bình, Khối thi đua số 4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 12; đại diện Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Khối thi đua số 4 đã công bố quyết định thành lập gồm các Quân đoàn: 12, 3, 4, Bộ Tư lệnh 86 và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua; triển khai Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2024; phát động và ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng nhấn mạnh, việc thành lập các khối thi đua của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ là một nội dung đổi mới, sự kiện có ý nghĩa quan trọng,  đánh dấu bước phát triển mới đối với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân; nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; trao đổi, học tập kinh nghiệm, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị thành viên. Qua đó tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thúc đẩy công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển vững chắc hơn, đạt thành tích cao hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các thành viên Khối thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua.

Sau khi thành lập, Khối thi đua số 4, Bộ Quốc phòng phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Bộ Quốc phòng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các đơn vị thành viên, theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, tự chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, đoàn kết, cùng tiến bộ, phát triển. Quá trình tổ chức hoạt động, khối thi đua làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần nêu gương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong Khối thi đua số 4 đã bám sát định hướng và những nội dung trọng tâm của phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”. Phong trào thi đua được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, hiệu quả, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới; kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024, bên cạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của trên; Khối thi đua số 4 tiếp tục chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đó là, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu, khả năng SSCĐ và chiến đấu của các đơn vị và toàn quân; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

File đính kèm:

Nguyễn Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.