Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(Bqp.vn) - Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2338/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) và Quyết định số 581 về việc thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504.

Ban Chỉ đạo 504 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Phó Trưởng ban Thường trực, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. Các ủy viên gồm Thứ trưởng các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ban Chỉ đạo 504 có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để có chiến lược huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, đề xuất tham gia rà phá bom mìn, vật nổ ở nước ngoài theo hiệp định ký kết của Chính phủ Việt Nam với các nước; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm về khắc phục hậu quả bom, mìn đã được phê duyệt.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 đặt tại Bộ Quốc phòng. Thành viên Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 gồm 22 đồng chí, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên Ban Chỉ đạo 504 làm Thủ trưởng Cơ quan Thường trực. Phó Thủ trưởng Cơ quan Thường trực là đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Phạm Quang Xuân, Tư lệnh Binh chủng Công binh. Thành viên Cơ quan Thường trực chủ yếu sử dụng bộ máy của Bộ Quốc phòng, có đại diện của các bộ, ngành liên quan tham gia.

Danh sách ban chỉ đạo:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo 504

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng ban

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 504

- Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban Thường trực

- Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Uỷ viên Ban Chỉ đạo 504

- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lê Lương Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.