Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

- Hội là tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động với mục đích: hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sĩ thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc hoặc chưa xác định được danh tính; tham gia khảo sát, nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ chính sách tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, minh bạch; không vụ lợi; tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tuân thủ pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng. Trụ sở chính của Hội đặt tại thành phố Hà Nội.

Biểu tượng

Hai bàn tay đỡ tượng đài Tổ quốc ghi công.

Nhiệm vụ của Hội

1. Thu thập thông tin, nhắn tìm đồng đội, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, phổ biến các chính sách của Đảng và Chính phủ về việc tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

3. Tư vấn trực tiếp hoặc thông qua cổng thông tin điện tử cho các đối tượng có nhu cầu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hỗ trợ tìm thông tin về những người đã hy sinh mà chưa được công nhận là liệt sĩ.

4. Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, của liệt sĩ và gia đình liệt sĩ theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội.

5. Tham gia khảo sát, nghiên cứu thực trạng một số vấn đề về liệt sĩ, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về các giải pháp thực hiện chính sách tri ân với các liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

6. Tham gia tìm kiếm, phát hiện, cung cấp thông tin về mộ, hài cốt liệt sĩ với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

7. Hỗ trợ các gia đình có nhu cầu giám định gene hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ. Hoạt động này tuân thủ phương châm: phi lợi nhuận và chỉ phục vụ việc thu thập thông tin, tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ còn thất lạc danh tính.

8. Phát hành báo chí, các ấn phẩm theo quy định của pháp luật, định kỳ thông tin về hoạt động của Hội.

 9. Các hoạt động khác theo đúng điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Quyền hạn của Hội

1. Tổ chức tuyên truyền tôn chỉ, mục đích và các hoạt động của Hội.

2. Hợp tác, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định pháp luật.

3. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Hội. Hỗ trợ về pháp lý về chế độ, chính sách đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ cho hội viên khi cần thiết theo qui định của pháp luật.

4. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với Nhà nước về các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

5. Được thực hiện các chương trình, dự án; các hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực xã hội có liên quan đến gia đình liệt sĩ, liệt sĩ theo quy định pháp luật.

6. Được tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Được gây quĩ Hội trên cơ sở hội phí và các nguồn thu từ hoạt động thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động tư vấn và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

8. Được xuất bản báo chí, các ấn phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

9. Được gia nhập làm hội viên của các hội xã hội trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

10. Thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:

(Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.