Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ đội PK - KQ không để Tổ quốc bị bất ngờ

10:51 | 18/10/2013

(Bqp.vn) - Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội PK - KQ đã lập được nhiều thành tích. Hiện nay, Quân chủng PK - KQ đang đẩy mạnh xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ.


Canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Quân chủng PK-KQ ra đời ngày 22/10/1963, tiền thân là các đơn vị: Ban Nghiên cứu Không quân, Ban Nghiên cứu sân bay, Đại đoàn pháo Cao xạ 367, Bộ Tư lệnh Phòng không và Trung đoàn Ra-đa 291, Cục Không quân, Trung đoàn Không quân vận tải 919, Trường Không quân Việt Nam 910 và Lực lượng Tên lửa Việt Nam... Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các lực lượng của Quân chủng ra quân là đánh thắng, lập nên nhiều kỳ tích, điển hình là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, góp phần quan trọng vào việc “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào mùa Xuân 1975. Hòa bình lập lại đến nay, Quân chủng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia lao động sản xuất làm kinh tế phát triển đất nước. Trong tiến trình hiện đại hóa Quân đội, Quân chủng là một trong số ít lực lượng được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của Bộ đội PK-KQ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh triển khai xây dựng Quân chủng vững mạnh, có trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu cao, đảm bảo luôn chủ động trong mọi tình huống trên không, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ. Để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đó, Quân chủng tập trung giải quyết tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, xây dựng Quân chủng tinh nhuệ về chính trị - nhân tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong điều kiện mới. Trong lịch sử giữ nước, dân tộc ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn ta nhiều lần. Điều đó cho thấy, sức mạnh tổng hợp của ta hơn địch; trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần là yếu tố quyết định nhất. Trong chiến tranh hiện đại, Bộ đội PK-KQ là lực lượng đối chọi trực tiếp ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh với địch nên yếu tố chính trị - tinh thần mà cốt lõi là ý chí, bản lĩnh chiến đấu lại càng quan trọng. Thấu triệt tư tưởng đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung vào Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư¬ t¬ưởng Hồ Chí Minh, đư¬ờng lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng..., nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay và yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng coi trọng giáo dục cho bộ đội nắm vững nhiệm vụ của Quân đội, của Quân chủng và của đơn vị; nhận thức rõ tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhận thức đúng đối tượng, đối tác và sự chuyển hóa, đan xen của nó trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo đúng quan điểm của Đảng. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục, các đơn vị đã coi trọng việc khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, bi quan, dao động, thiếu niềm tin vào vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) hiện có và sức mạnh của lực lượng, thế trận phòng không nhân dân. Đồng thời, giáo dục cho bộ đội thấm nhuần sâu sắc tư tưởng nghệ thuật quân sự: “lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, lấy trang bị kém hiện đại đánh thắng kẻ địch có VKTBKT hiện đại”; giáo dục truyền thống và nghệ thuật tác chiến PK-KQ.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn xây dựng tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực cho Quân chủng và các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


Rút kinh nghiệm huấn luyện phi công.

Hai là, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, nâng cao khả năng tự bảo đảm kỹ thuật để tác chiến trong mọi điều kiện với hiệu suất chiến đấu cao. Hiện nay, Quân chủng được giao quản lý một khối lượng lớn VKTBKT, trong đó có cả VKTBKT hiện đại mới được biên chế và VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng. Xác định VKTBKT là một yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu, nên Quân chủng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đầu tư công nghệ, mua các dây chuyền sản xuất, sửa chữa hiện đại; mặt khác, chỉ đạo các cơ quan, viện, nhà máy... tích cực tham gia các dự án công nghiệp quốc phòng. Để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện VKTBKT đang được cải tiến, số hóa, mua mới, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Quân chủng mời chuyên gia nước ngoài giúp chuyển giao kỹ thuật các loại vũ khí, khí tài mới, cải tiến, nâng cấp các bộ khí tài tên lửa theo phương thức: “Bộ đầu tiên bạn làm, ta xem; bộ thứ hai ta, bạn cùng làm; bộ thứ ba ta tự làm, bạn theo dõi”. Quy trình trên giúp đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Quân chủng nhanh chóng nắm bắt công nghệ, làm chủ VKTBKT mới; bước đầu đào tạo được một số chuyên gia đầu ngành về vũ khí, công nghệ. Lực lượng này được Quân chủng điều về các đơn vị, học viện, nhà trường làm hạt nhân bồi dưỡng, chuyển loại tại chỗ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Qua đó, Quân chủng nâng cao khả năng tự sửa chữa, tự bảo đảm VKTBKT ở các đơn vị và khả năng cơ động sửa chữa của các nhà máy. Cùng với đó, Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh và tạo bước đột phá trong sản xuất, cải tiến, sửa chữa, phục hồi vật tư, phụ tùng...; phấn đấu đến năm 2015: Sản xuất, phục hồi được 25% - 30% giá trị vật tư, thiết bị xuất xưởng. Quân chủng chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài Quân đội (cả công ty nước ngoài) đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cải tiến, sản xuất một số loại VKTBKT mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Trong đó, có nhiều công trình, dự án giá trị được đưa vào sử dụng, như: Hệ thống cảnh giới quốc gia, máy bay hạng nhẹ lưỡng dụng; lốp máy bay bơm hơi không có săm; đài ra-đa tầm trung Việt Nam, đài ra-đa P-19 đã số hóa; mục tiêu bay phục vụ cho Bộ đội PK-KQ, Phòng không Lục quân, Hải quân luyện tập bắn đạn thật... Bên cạnh đó, những năm qua Nhà nước và Bộ Quốc phòng còn đầu tư kinh phí mua thêm một số VKTBKT mới, hiện đại tạo thuận lợi cho Quân chủng nâng cao năng lực quản lý, điều hành bay và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện đáp ứng yêu cầu SSCĐ của các lực lượng. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các học viện, nhà trường thuộc biên chế nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện SSCĐ và chiến đấu. Huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Đối với lực lượng Không quân, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý thành thạo những hỏng hóc, bất trắc cho phi công (tổ bay) trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày, ban đêm, trên đất liền, trên biển; huấn luyện sử dụng tốt vũ khí, trang bị trên máy bay, huấn luyện bay bắn mục tiêu trên không, trên biển, mặt đất; chú trọng huấn luyện bay biển xa, bay đêm, hạ cánh trên đường băng ngắn, hẹp; bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn cho từng nhiệm vụ, phi công trẻ, mới. Quân chủng chủ động lựa chọn một số cán bộ tham mưu, tác chiến, nhất là phi công có năng lực, trình độ gửi đi đào tạo ở nước ngoài; trực tiếp chọn những phi công bay giỏi Mig-21, L-39 huấn luyện chuyển sang bay Su-27, Su-30MK2, thực hành một số động tác phức tạp (sử dụng vũ khí công nghệ cao) trên máy bay thế hệ mới, do chuyên gia của bạn huấn luyện. Quân chủng đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn bay, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các quy trình cụ thể thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng về phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn bay; chấp hành nghiêm Điều lệ bay bảo đảm tiến độ, giờ bay an toàn, với tư tưởng chỉ đạo “Tích cực, thận trọng, vững chắc, an toàn”. Đối với lực lượng Phòng không, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ SSCĐ, quản lý vùng trời cho các kíp chiến đấu tên lửa, ra-đa, pháo phòng không và kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, thu hồi, triển khai nhanh, huấn luyện đêm và diễn tập vòng tổng hợp sát với yêu cầu chiến đấu; chú trọng huấn luyện kíp chiến đấu phân đội tên lửa, ra-đa, kíp sở chỉ huy giỏi xử lý các tình huống đơn giản, biết xử lý các tình huống phức tạp trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, bay thấp, bất ngờ. Huấn luyện sử dụng thành thạo các loại VKTBKT hiện có và làm chủ, khai thác sử dụng hiệu quả VKTBKT mới. Trong quá trình huấn luyện, diễn tập, đột phá vào các nội dung mới, phức tạp, sát với thực tiễn chiến đấu, yêu cầu, nhiệm vụ, phương án tác chiến: chống phong tỏa đường không, hóa giải vùng cấm bay,... Tích cực tổ chức diễn tập bắn đạn thật, bắn kiểm tra đối với các loại tên lửa mới, cải tiến; pháo phòng không cải tiến bắn bán tự động ban đêm; ném bom, bắn đạn thật ở các đảo, tiêu diệt mục tiêu đổ bộ đường không…


Thực hành bắn mục tiêu ban đêm.

Bốn là, sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Những năm qua, Quân chủng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó, Quân chủng thực hiện nhiều chuyến bay phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành đi công tác, kiểm tra, thị sát... đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các năm đều hoàn thành kế hoạch bay nhiệm vụ, như: bay tuần tiễu, bay biển, bay trinh sát; bay dịch vụ, bay phục vụ thăm dò tài nguyên; bay theo các chương trình hợp tác quốc tế… Quân chủng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các bộ, ngành thực hiện nhiều chuyến bay phức tạp theo nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong chiến lược Biển, diễn tập khu vực phòng thủ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo và các vùng đặc quyền kinh tế trọng điểm của đất nước. Quân chủng còn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia phòng, chống bão lụt, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ nhân dân trên các địa bàn khi có thiên tai. Trong hai năm 1999 và 2000, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân chủng đã lập cầu hàng không nhanh chóng vận chuyển hàng hóa, phương tiện cứu sinh giúp nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai với những chuyến bay trong điều kiện thời tiết phức tạp, kịp thời chi viện và cứu giúp đồng bào. Hình ảnh người chiến sĩ PK-KQ trong bão, lũ đã để lại những tình cảm thương yêu, quý trọng trong lòng nhân dân cả nước.

Để SSCĐ và chiến đấu thắng lợi, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, Quân chủng đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Điều chuyển, bố trí lại lực lượng trên từng địa bàn chiến lược, khu vực phòng thủ, bổ sung các phương án tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, tổ chức trực ban chiến đấu ở các sân bay, các phân đội tên lửa, ra-đa, pháo phòng không; thường xuyên báo động kiểm tra chuyển cấp sở chỉ huy các cấp, mở máy ra-đa phát hiện, theo dõi, thông báo đúng, đủ, chính xác, kịp thời tất cả các mục tiêu trong khu vực phụ trách; quản lý, điều hành chặt chẽ các chuyến bay trên bầu trời Việt Nam. Lực lượng trực ban chiến đấu, nhất là các máy bay trực ban, sẵn sàng cất cánh, kiên quyết xử lý các tình huống trên không đúng quy định của luật pháp quốc tế và Việt Nam. Ngoài ra, Quân chủng còn phối hợp với Hàng không Dân dụng quản lý, điều hành các chuyến bay trên bầu trời Việt Nam, nhằm giữ uy tín, khuyến khích các hãng hàng không của các quốc gia bay đến, bay quá cảnh qua không phận Việt Nam. Quân chủng cùng với Hàng không Dân dụng xây dựng kế hoạch phân bố lại các đường bay, tối ưu hóa đường bay, đảm bảo an ninh đường không; vừa thuận lợi cho Hàng không Dân dụng quản lý, góp phần tăng nguồn thu nhập ngoại tệ cho quốc gia, vừa tạo điều kiện, thời gian cho các lực lượng vũ trang, nhất là Quân chủng PK-KQ kịp thời theo dõi, kiểm soát và xử lý mọi tình huống trên không, không để Tổ quốc bị bất ngờ.

File đính kèm:

Trung tướng, TS. Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK - KQ (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.