Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị công nhận Tây Giang và Nam Giang là huyện biên giới

15:52 | 13/01/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, với nội dung: “Huyện Tây Giang và Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 14 xã biên giới với khoảng 157,42km đường biên giới với nước bạn Lào. Đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu bổ sung quy định về “huyện biên giới” và xem xét, công nhận huyện Tây Giang và huyện Nam Giang là huyện biên giới” (Câu số 14).

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Theo khoản 1 Điều 6 Luật Biên giới quốc gia năm 2003, quy định: “Khu vực biên giới trên đất liền gồm xã, phường, thị trấn có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền”; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, quy định: “Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên giới quốc gia trên đất liền”.

2. Theo Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019), quy định về 04 cấp đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam, trong đó quy định: “Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)”. Không có quy định về cấp “huyện biên giới”.

3. Tại khoản 5 Điều 1 Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, ký ngày 16/3/2016, quy định: “ Vùng biên giới là đơn vị hành chính cấp huyện của hai nước có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào”.

Huyện Tây Giang và Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có 14 xã thuộc khu vực biên giới, có địa giới hành chính tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với chiều dài đường biên giới khoảng 157,42 km. Như vậy, huyện Tây Giang và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã được xác định là vùng biên giới.

4. Từ những lý do nêu trên, đối chiếu với các quy định của điều ước quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, không cần bổ sung quy định về “huyện biên giới”.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.