Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

15:28 | 03/01/2024

(Bqp.vn) - Những năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã tích cực đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo phong phú, sinh động, phù hợp, thiết thực, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, góp phần hiệu quả nâng cao trình độ văn hóa pháp lý, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.


Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) tìm hiểu pháp luật qua sách báo.

Một trong những cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL được các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 triển khai là thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, công tác dân vận, các phong trào thi đua, kết hợp phát huy vai trò các thiết chế văn hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhất là Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển để thực hiện các nội dung tuyên truyền, PBGDPL. Qua đó truyền tải đầy đủ, chính xác thông tin pháp luật, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tìm hiểu pháp luật, bảo vệ, thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý một cách dễ dàng, thuận lợi; tạo sức lan tỏa sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật. Trong 10 năm qua, LLVT Quân khu 7 đã tổ chức 5.792 buổi tuyên truyền, PBGDPL với trên 39.000.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, 412.000 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên; 18.400 lượt chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia.

Phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, LLVT Quân khu 7 đã biên soạn đề cương, in ấn, phát hành hàng trăm loại tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, PBGDPL. Hàng năm, LLVT Quân khu 7 đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng chương trình “Văn nghệ - Thông tin tuổi trẻ LLVT Quân khu 7”, Báo Quân khu 7, các cơ quan truyền thông của Trung ương, Quân đội và địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Quân khu, trong đó tăng cường nội dung tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng trên địa bàn, nhất là cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, 100% các đơn vị cấp tiểu đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận, huyện và thị xã trực thuộc Quân khu 7 có tủ sách pháp luật với hàng trăm đầu sách pháp luật. Ban CHQS các xã, phường, thị trấn có ngăn sách pháp luật, bảo đảm tài liệu để cán bộ, chiến sĩ được tự học tập, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật.


Ban CHQS huyện Nhà Bè (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) sân khấu hoá tuyên truyền, PBGDPL.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Quân khu 7 đã lựa chọn từ một đến hai đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm chung trong toàn LLVT Quân khu. Nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức ngày pháp luật thường xuyên được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đạt hiệu quả cao như: Phối hợp giữa công tác giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật; tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức chiếu phim tài liệu về pháp luật. Năm 2023, toàn Quân khu đã tổ chức 274 buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, trong đó có 173 buổi tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền, cổ động trực quan... Thông qua tổ chức ngày pháp luật, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước nói chung, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng được nâng lên rõ rệt.


Thi tìm hiểu pháp luật tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7).

Xác định nội dung thi tìm hiểu pháp luật là một trong những hình thức tuyên truyền, PBGDPL có tính hấp dẫn, đạt hiệu quả, sức thu hút cao. Những nội dung pháp luật được chuyển tải đến các đối tượng thông qua cuộc thi một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn, sinh động, tránh được sự cứng nhắc, khô cứng. Trong 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã tham gia nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cụ thể như: Tìm hiểu “Hiến pháp, pháp luật trên internet”; thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; thi video “Tuyên truyền công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”; “Thi tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, “Luật Cảnh sát Biển”...


Tổ Tư vấn pháp lý Trường Quân sự Quân khu 7 trao đổi, chia sẻ, nắm bắt tư tưởng chiến sĩ mới.

Được thành lập ở các cấp trong đơn vị (từ cấp Tiểu đoàn trở lên) trực thuộc Quân khu 7, các tổ tư vấn tâm lý, pháp lý với thành viên là các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao trong tập thể, có kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, kiến thức pháp luật, khả năng truyền đạt tốt đã tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; kịp thời tư vấn tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác. Qua đó góp phần quan trọng giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị trên các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Bộ CHQS tỉnh Bình Dương khen thưởng lực lượng dân quân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, LLVT Quân khu 7 cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tích cực tuyên truyền các hoạt động quân sự, quốc phòng gắn với công tác tuyên truyền, PBGDPL, các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật; phê phán, đấu tranh vởi những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; thường xuyên làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm nguyên tắc dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức văn hóa pháp luật trong mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ.


Ban CHQS thị xã Chơn Thành (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước) tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho nhân dân trên địa bàn.

Hiện nay, Quân khu 7 đã và đang triển khai rất hiệu quả nhiều chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn quân, toàn quốc, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật nói riêng, tiêu biểu như các mô hình: “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”, “Gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo”, “Dân quân nắm hộ dân”, “Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện có hiệu quả một số mô hình như: “Đơn vị 3 nhất”, “ Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”… Thông qua các chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo đã góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước, phát huy vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, tạo được niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.


Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 giới thiệu chuyên đề PBGDPL cho chiến sĩ mới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 10 năm qua, thời gian tới LLVT Quân khu 7 xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tuyên truyền, PBGDPL; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu, học tập các nội dung PBGDPL nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ cũng như các tầng lớp nhân dân. Kịp thời bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, định hưóng nội dung, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phát huy tốt vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng theo các Đề án, kế hoạch, chương trình, nội dung được xác định trong từng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương và cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, PBGDPL sát thực tiễn và đối tượng tham gia. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; gắn tuyên truyền, phổ biến Luật PBGDPL và công tác tuyên truyền trong Quân đội với ngoài xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, bằng việc đổi mới hình thức, biện pháp đã đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần quan trọng làm chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.