Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Quân đoàn 1

17:58 | 21/09/2016

(Bqp.vn) - Sáng 21/9, Đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng do Đại tá Đinh Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại Quân đoàn 1. Tham gia đoàn công tác có các thành viên Hội đồng PBGDPL Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đinh Quang Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Quân đoàn 1 đã báo cáo với Đoàn công tác về công tác PBGDPL của Quân đoàn 1 trong 9 tháng đầu năm 2016. Theo đó, Quân đoàn 1 đã quán triệt và chấp hành nghiêm mọi chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện công tác PBGDPL nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định; hình thức, phương pháp tiến hành được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quân đoàn 1. Hội đồng PBGDPL Quân đoàn 1 đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và đối tượng, chỉ đạo các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với nhận thức của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ; gắn giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị với giáo dục chính trị cơ bản, giáo dục nhiệm vụ thường xuyên, duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp học tập tại chức cho đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sỹ được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị.

Bên cạnh đó, Quân đoàn 1 đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì kỷ luật, quy tắc an toàn trong huấn luyện, trong tham gia giao thông và trong sử dụng trang bị kỹ thuật, vũ khí, vật liệu nổ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan chức năng của địa phương, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn nơi đóng quân; quán triệt và triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tài sản thu nhập.

Kiểm tra nhận thức đối với cán bộ, chiến sỹ về pháp luật tại Tiểu đoàn 140, Quân đoàn 1.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác PBGDPL; việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quy định về công khai, minh bạch tài sản; tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 1.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đinh Quang Tuấn đánh giá cao kết quả công tác PBGDPL, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của Quân đoàn 1 từ đầu năm đến nay. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội ở Quân đoàn 1, Đại tá Đinh Quang Tuấn yêu cầu, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn 1 cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PBGDPL, phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng trong thực hiện công tác PBGDPL; coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội ở đơn vị, xây dựng Quân đoàn 1 vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.