Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Dân quân dân tộc Chu-ru

00:40 | 21/08/2012

(Bqp.vn) - Dân tộc Chu-ru còn có các tên gọi khác là Chơ Ru, Kru, Thượng, thuộc nhóm ngôn ngữ: Mã Lai - Đa Đảo. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Chu-ru chủ yếu làm ruộng nước, làm các nghề thủ công như đan lát, đồ gốm...


Dân quân dân tộc Chu-ru thường xuyên huấn luyện nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật, góp phần cùng dân quân tự vệ các dân tộc Việt Nam bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong kháng chiến, đồng bào dân tộc Chu-ru đã tích cực cùng với đồng bào các dân tộc khác ở Tây Nguyên đóng góp nhiều công sức của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào dân tộc Chu-ru tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, vì thế, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chu-ru nói riêng và nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung không ngừng được nâng cao. Ngoài ra, đồng bào dân tộc Chu-ru còn tích cực cùng nhân dân các dân tộc Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân ngày càng vững mạnh, rộng khắp; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự và pháp luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ kỹ - chiến thuật, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

File đính kèm:

(Cổng TTĐT BQP)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.