Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

10:11 | 19/12/2012

(Bqp.vn) - Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.


Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại đại hội. (ảnh: CTV)

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V, một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, tôi xin chúc toàn thể các đồng chí cựu chiến binh trên cả nước luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; mãi mãi là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo!

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rất vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng, chủ động khắc phục khó khăn, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động; xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Hàng vạn cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp. Nhiều đồng chí còn mang trong mình thương tích của các cuộc chiến tranh, nhưng vẫn tỏ rõ bản lĩnh, khí phách, tài trí và sức sáng tạo của mình trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Nhiều cựu chiến binh đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý giỏi, những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt; nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động và các danh hiệu cao quý khác, góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vui mừng được biết, trong những năm gần đây, tuy còn nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của đất nước, nhưng Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức, động viện cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu đúng pháp luật; chia sẻ hoạn nạn, cưu mang, đùm bọc, vượt lên những khó khăn, vất vả, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đó thật sự là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới của cách mạng.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng là hai tổ chức có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ; tích cực tham gia phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung yếu, trọng điểm; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội; tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; góp ý kiến với Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt và quy tập mộ liệt sĩ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cùng tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp xảy ra ở địa phương.

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân; sự phối hợp và tạo điều kiện của các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, trong đó có sự giúp đỡ to lớn của Hội Cựu chiến binh; những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó có Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, lực lượng Tác chiến điện tử… tiến thẳng lên hiện đại; xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã làm tốt công tác dân vận, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc điôxin do chiến tranh để lại; Quân đội tổ chức lao động, sản xuất có hiệu quả, đúng pháp luật, tham gia tích cực phát triển kinh - tế xã hội của đất nước; luôn luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế tin cậy.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự quan tâm động viên thường xuyên và giúp đỡ có hiệu quả của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Những kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua là rất quan trọng. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình thuận lợi là cơ bản song cũng có những khó khăn, thách thức không nhỏ, đặt ra những yêu cầu mới trong hoạt động phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất mong Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong hoạt động trao đổi thông tin để Hội Cựu chiến binh Việt Nam định hướng tư tưởng kịp thời cho cán bộ, hội viên; xây dựng và bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp; xây dựng và triển khai các Chương trình phối hợp phù hợp, hiệu quả, theo đúng tinh thần Nghị quyết liên tịch hai bên đã ký kết… Trong đó, cần tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, hội viên Hội Cựu chiến binh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh và câu lạc bộ Cựu quân nhân, xây dựng đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.

Với những tình cảm sâu sắc và sự gắn bó trong suốt thời gian qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn xác định nhiệm vụ và công việc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội Cựu chiến binh các cấp với những mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung, biện pháp cụ thể để đạt được hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã xây dựng nên và sẽ mãi mãi sát cánh cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, siết chặt đội ngũ, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với thành công của Đại hội lần này, mối quan hệ và sự phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng bền chặt, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.

Một lần nữa, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc!

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.