Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

14:16 | 18/12/2012

(Bqp.vn) - Tháng 12 năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 23 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (QPTD).

Các hoạt động kỷ niệm trên diễn ra đúng vào dịp cả nước đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 theo tiến trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng thời, cũng đúng vào dịp Đảng ta vừa tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách thẳng thắn, nghiêm túc; qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên, cán bộ và nhân dân đối với Đảng.


Đại tướng Phùng Quang Thanh đến thăm và dặn dò các phi công trẻ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371. (ảnh: QĐND)

Cách đây tròn 40 năm, vào cuối tháng 12/1972, quân và dân cả nước, mà trực tiếp là quân và dân Hà Nội, Hải Phòng, Bộ đội Phòng không - Không quân đã làm nên điều kỳ diệu: đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không, chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ.

40 năm đã trôi qua, nhưng Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” như vừa mới xảy ra; sự khốc liệt cũng như không khí hào hùng của chiến thắng oanh liệt đó vẫn còn nguyên trong ký ức. Với thế hệ trẻ hôm nay, chiến thắng đó là một sự kiện lịch sử, chứa chan niềm tự hào, tạo động lực và thúc giục họ lập tiếp chiến công, viết nên trang sử mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với dân tộc ta, đó là chiến thắng “có một không hai” trong lịch sử, bởi qua 12 ngày đêm rực lửa năm ấy, Hà Nội đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hà Nội trở thành “Thủ đô của phẩm giá con người”.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” khẳng định đường lối đúng đắn, tài thao lược của Đảng ta, được biểu hiện cụ thể ở nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không độc đáo, sáng tạo. Chiến thắng đó là biểu tượng rực rỡ về sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện sâu sắc tầm cao trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, truyền thống nhân văn của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng vĩ đại đó có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, nhất là về quân sự và ngoại giao, góp phần quyết định vào việc thực hiện chiến lược “đánh cho Mỹ cút”, tiến đến “đánh cho Ngụy nhào”, thống nhất đất nước, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc vào năm 1975, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính; nhưng bên cạnh đó, đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; khi có cơ hội, chúng sẵn sàng phát động chiến tranh xâm lược. Vì thế, quân và dân ta phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, thống nhất và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói riêng để lại cho chúng ta nhiều bài học quý, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trước hết, đó là bài học về nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, dự báo sớm, chính xác âm mưu và hành động chiến tranh của địch, đảm bảo sự chủ động về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật để đối phó thắng lợi khi tình huống xảy ra. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói riêng là thực tiễn sinh động thể hiện tư duy chiến lược nhạy bén, sắc sảo của Đảng ta; trước hết ở khả năng nhận định, đánh giá tình hình. Ngay từ cuối năm 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo: Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Trên cơ sở phân tích một cách khách quan, khoa học quy luật chiến tranh, chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và những động thái mang tính thụ động của chúng; đồng thời, căn cứ vào những chuyển biến có lợi đối với ta ở chiến trường miền Nam, nhất là từ sau chiến thắng của chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và cuộc tiến công chiến lược 1972, Đảng ta nhận định: với bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, mà chúng sẽ sử dụng biện pháp quân sự, hòng tạo thế mạnh để buộc ta chấp nhận những điều kiện của chúng trên bàn đàm phán. Vì thế, khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích chiến lược đường không, chủ yếu bằng máy bay B-52 tập trung vào Hà Nội, Hải Phòng, ta không bị bất ngờ; ngược lại, còn chủ động hoàn toàn cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; sớm có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cả “tinh thần và lực lượng”, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và ngoại giao...

Bài học trên còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, cần phải có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là sự phối hợp giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại. Sự phối hợp này trước đây đã được thực hiện tốt, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay lại càng phải được thực hiện hiệu quả hơn. Yêu cầu đặt ra là, các lực lượng phải phối hợp thường xuyên, bằng nhiều hình thức, biện pháp để nắm chắc và đánh giá đúng tình hình quốc tế và trong nước, dự báo được xu hướng phát triển và sự tác động của nó đối với nước ta. Trước hết, các lực lượng phải coi trọng phối hợp nắm chắc âm mưu để chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hành động xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, có hiệu quả các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ hữu nghị với các nước, nhất là các nước láng giềng, truyền thống, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển toàn diện đất nước.

Thứ hai là bài học về sự kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta để giành thắng lợi quyết định. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước hết là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng cùng với ý chí quyết đánh thắng quân xâm lược của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc; trong đó, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một điểm nhấn.

Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972 là cuộc đọ trí, đọ sức quyết liệt giữa quân và dân miền Bắc với lực lượng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ. Việc chúng sử dụng một lực lượng lớn không quân chiến lược máy bay B-52 (một trong bộ ba vũ khí chiến lược của chúng) có sức tàn phá khủng khiếp, hòng hủy diệt Hà Nội đã khiến nhiều người lo ngại, thậm chí có nước bạn khuyên ta tìm một giải pháp “mềm hơn”, thay vì đối đầu với chúng. Song, chúng ta biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của kẻ thù và hiểu rõ sức mạnh tổng hợp của chính mình; đó là sức mạnh của chính nghĩa, của truyền thống dân tộc, của đường lối chiến tranh nhân dân, sự khát khao hòa bình cháy bỏng của nhân dân... và trên hết là sự gắn bó của nhân dân với Đảng. Từ đó, quân và dân ta nêu cao ý chí quyết đánh và quyết thắng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”[1]. Ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta bắt nguồn từ sự kiên định của quân, dân ta vào đường lối chiến tranh nhân dân, độc lập dân tộc gắn với CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra; từ lòng tin tuyệt đối của quân và dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng đó, các lực lượng, mà trực tiếp là quân và dân Hà Nội, Bộ đội Phòng không - Không quân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, mưu trí, sáng tạo, lựa chọn cách đánh phù hợp để hạ gục thần tượng “Pháo đài bay B-52”, đập tan cuộc tập kích chiến lược đường không của địch.

Đây là bài học có tính nguyên tắc, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, trong tình hình hiện nay hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn kiên định với đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Trên cơ sở đó, thực hiện kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh kết hợp có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; ra sức phát huy nội lực kết hợp với tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài thông qua hợp tác quốc tế. Đồng thời, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, nhằm phục vụ cho mục tiêu cao nhất là tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của nước ta ở khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, để củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng, cần phải quán triệt và nắm vững quan điểm “dân là gốc”; coi trọng tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho phù hợp với từng tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ: thanh niên, sinh viên, học sinh; chú trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần tự lực tự cường, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc... Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Thứ ba là bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, lựa chọn cách đánh phù hợp, xác định đúng đối tượng chủ yếu để tập trung tiêu diệt, đạt hiệu quả chiến đấu cao. Nhờ có sự chủ động về chiến lược, nắm chắc âm mưu, hành động chiến tranh của địch, nên chúng ta rất chủ động trong chỉ đạo chiến dịch và chiến thuật. Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng Kế hoạch đánh B-52 bảo vệ Hà Nội từ rất sớm; qua nhiều lần bổ sung, điều chỉnh và hoàn thành trước tháng 12/1972. Việc bố trí, sử dụng lực lượng phòng không ba thứ quân và xây dựng thế trận phòng không “liên hoàn, vững chắc” được thực hiện tốt; nhờ đó, đã phát huy cao nhất khả năng chiến đấu của từng lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh không quân địch từ nhiều hướng, ở mọi độ cao, liên tục cả đêm lẫn ngày. Nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong Chiến dịch phòng không 1972 còn được thể hiện ở việc xác định đúng cách đánh (với đối tượng tác chiến chủ yếu là B-52), đúng khu vực tác chiến chủ yếu (địa bàn Hà Nội), tiến hành các trận đánh then chốt, then chốt quyết định với lực lượng nòng cốt của chiến dịch là Quân chủng Phòng không - Không quân, trong đó Bộ đội Tên lửa là lực lượng chủ công diệt B-52. Đồng thời, thực hiện kết hợp chặt chẽ hai phương thức tác chiến của chiến tranh nhân dân, đó là: đánh địch rộng khắp của lực lượng phòng không các địa phương, của dân quân tự vệ, với đánh tập trung, hiệp đồng binh chủng của lực lượng Quân chủng Phòng Không - Không quân.

Để vận dụng bài học trên vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay một cách thiết thực, hiệu quả, điều quan trọng trước hết là phải tiếp tục quán triệt, thấu suốt đường lối, quan điểm QPTD, chiến tranh nhân dân của Đảng. Trên cơ sở đó, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp xây dựng nền QPTD và trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện, cần nhận thức rõ: cả ba thành phần lực lượng đều quan trọng; trong đó, mỗi lực lượng có vai trò, vị trí riêng, vì thế không được xem nhẹ bất cứ lực lượng nào. Trong thời gian tới, phải tập trung xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định. Chú trọng xây dựng cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao; đảm bảo cho QĐND xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước,  nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta biết rằng, thắng lợi của cuộc chiến tranh phụ thuộc rất lớn vào con người và vũ khí; trong đó, con người là nhân tố quyết định. Vì thế, trong quá trình từng bước hiện đại hóa quân đội, nhất là với những lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, phải coi trọng xây dựng yếu tố con người. Theo đó, phải tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, huấn luyện... để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tri thức và năng lực toàn diện cho bộ đội; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội luôn kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu, nhất trí cao và chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật được giao. Cùng với đó, coi trọng xây dựng, phát triển nền khoa học, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại; trong đó, hết sức chú ý nghiên cứu chống tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ, đảm bảo “vững mạnh, rộng khắp”, trước hết là vững mạnh về chính trị, tổ chức chặt chẽ, có cơ cấu thành phần hợp lý, số lượng phù hợp để lực lượng này phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; đồng thời, là nguồn quan trọng sẵn sàng bổ sung cho Quân đội khi cần thiết.

Cùng với đó, phải chú trọng xây dựng thế trận QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng khu vực và trên cả nước, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Qua đó, tạo thuận lợi cho các lực lượng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối phó thắng lợi với mọi tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn; đồng thời, sẵn sàng chuyển hóa được thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước bị xâm lược. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) về chiều sâu, vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, phải coi trọng tăng cường tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ, nhằm đảm bảo cho các tỉnh (thành phố) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến.

Thứ tư là bài học về sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi chung của các lực lượng XHCN, của phong trào cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Do cuộc kháng chiến của chúng ta sáng ngời chính nghĩa, nên chúng ta không đơn độc. Nhân dân ta đã nhận được sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ. Đặc biệt, chúng ta nhận được sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em khác về vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và nguồn lực vật chất, tinh thần khác. Cùng với đó, còn có sự đoàn kết keo sơn, chung một chiến hào, liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương: Việt Nam - Lào - Campuchia. Tất cả những nhân tố đó góp phần tạo thành động lực và sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Bài học về sự đoàn kết quốc tế trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” có ý nghĩa sâu sắc và còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để phát huy hiệu quả bài học đó, chúng ta phải tiếp tục quán triệt, thấu suốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nắm vững nguyên tắc chiến lược. Trên cơ sở đó, tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để phục vụ sự nghiệp phát triển toàn diện đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời, góp phần vào giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chúng ta thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Để xứng đáng với công lao “trời biển” đó, toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

[1] - Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG, H. 1996, tr. 467.

File đính kèm:

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.