Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Học viện Hậu cần hoàn thành tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp năm 2013

14:12 | 20/02/2014

(Bqp.vn) - Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo, năm 2013, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Học viện Hậu cần đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ động, tích cực, chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

 Các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị của Học viện đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị tư tưởng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các chế độ quy định cho các đối tượng trong toàn Học viện.

 

Trao giải trong Hội thi Báo cáo viên Giỏi của Học viện, năm 2013.

Năm 2013, Học viện đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, trong đó tập trung giáo dục các chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam”, “Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội”, “Những nội dung cơ bản của Luật Cơ yếu”. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Giáo dục; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 763/CT-BV ngày 22/5/2013 của Tổng cục Chính trị về việc tăng cường giáo dục, quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật không để xẩy ra các vụ việc quân nhân tham gia đánh bạc, lừa đảo, vay nợ....; Công điện số 1464/Đ-CT về việc “Giáo dục, quản lý, ngăn chặn biểu hiện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tự tử, tự sát trong các đơn vị Quân đội”; Công văn số 1492/CT-BV về việc “Tăng cường quản lý các trang mạng xã hội trên Internet trong Quân đội”; Quyết định số 04/QĐHN-BQP ngày 05/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xử lý kỷ luật đối với những hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; các văn bản gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Học viện, đặc biệt là triển khai các giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ khi tham gia giao thông. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai tổ chức thực hiện; đối với học tập các chuyên đề giáo dục tập trung, tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ bảo đảm nghiêm túc, quân số thường xuyên đạt 99,8%.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được Học viện đặc biệt quan tâm. Trong năm, tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên giỏi từ cấp cơ sở đến cấp Học viện; chủ đề, nội dung tuyên truyền của Hội thi hướng vào các vấn đề mới, thiết thực như: Luật Biển Việt Nam; Luật Đất đai (sửa đổi); việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân đội trong giai đoạn hiện nay. Năm 2013, đội ngũ báo cáo viên của Học viện đã tiến hành tổ chức 78 buổi phổ biến cho 38.216 lượt người nghe về tình hình thời sự, các chuyên đề pháp luật và tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, tình hình an ninh chính trị, hoạt động đối ngoại quốc phòng… Đặc biệt, đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương nơi đóng quân phổ biến việc tham gia ý kiến của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam và những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Học viện đã duy trì thường xuyên chuyên mục “Bản tin Pháp luật” trên chương trình truyền thanh nội bộ và Website của Học viện. Tổ chức đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, diễn đàn, nói chuyện pháp luật, thi tìm hiểu…gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì thường xuyên thực hiện “Ngày Pháp luật” theo Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và triển khai có hiệu quả quy định về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 9/11) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ, qua triển khai toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, sinh viên hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”, từ đó tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Hoạt động xây dựng, khai thác Tủ sách Pháp luật ở Thư viện của Học viện và các đơn vị được thực hiện có nền nếp, hiệu quả; tài liệu về pháp luật luôn bảo đảm phong phú, phù hợp với từng đối tượng, giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu về pháp luật và đời sống pháp luật kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, kỷ luật trong Học viện. Ngoài ra, Học viện đã chủ động đầu tư mua sắm các phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho việc đổi mới nội dung, hình thức và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Học viện.

Trong quá trình giảng, dạy, Học viện đã chỉ đạo đội ngũ giảng viên, giáo viên kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ giảng dạy với công tác phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và những quy định của Học viện cho các đối tượng học viên, nhất là đối tượng đào tạo Sĩ quan Hậu cần cấp phân đội và sinh viên dân sự...

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, Học viện tăng cường các biện pháp duy trì nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; quy chế, quy định của Học viện trong mọi lĩnh vực công tác, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Với việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện ngày càng nâng cao. Đặc biệt, đối với đối tượng là học viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Học viện dù có khó khăn, phức tạp nhưng luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành và thực hiện nghiêm các chế độ quy định, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

Thượng tá Lê Trọng Xuân, Vụ Pháp chế BQP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.