Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp

14:03 | 10/11/2017

(Bqp.vn) - Ngày 9/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tiếp tục nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiều năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh bám sát định hướng chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc áp dụng và thi hành pháp luật được tăng cường; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn, hạn chế chồng chéo.

Đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề nghiệp. Hệ thống thông tin, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân tiếp cận, khai thác, sử dụng, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Các chính sách đặc thù của tỉnh được thi hành hiệu quả; vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được chú trọng, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 đã nhận được 400.000 bài dự thi của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các bài dự thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, đề xuất được nhiều giải pháp trong việc thi hành Bộ luật Dân sự 2015. Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, tạo sức lan tỏa, góp phần đưa các quy định của pháp luật Việt Nam vào đời sống xã hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi.

File đính kèm:

Công Ước

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.