Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng sơ kết và tập huấn công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2024

14:53 | 14/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 14/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và tập huấn công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2024. Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ngành Pháp chế Quân đội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực công tác pháp chế; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật và quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nổi bật là, tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai thực hiện cơ bản toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, các mặt công tác theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác 1389.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng phát biểu tại hội nghị.

Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được quan tâm, chú trọng; giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; chủ động phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ thường kỳ và đột xuất đạt chất lượng, hiệu quả. Chất lượng nghiên cứu, thẩm định, thẩm tra, rà soát văn bản ngày càng được nâng lên, đảm bảo nội dung và tính pháp lý chặt chẽ, đúng quy định, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu quản lý, chỉ huy của Quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, phân tích làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác pháp chế trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ngành pháp chế Quân đội xác định tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thi hành các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, thứ 7 và Kỳ họp bất thường có liên quan đến Bộ Quốc phòng; triển khai tổng kết, lập đề nghị và xây dựng dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng văn bản năm 2024 - 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng các nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự. Chủ động rà soát kế hoạch công tác pháp chế và các chương trình, kế hoạch đã ban hành của các cơ quan, đơn vị. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tập trung soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BQP và Quyết định số 126/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong công tác rà soát văn bản với công tác xây dựng, kiểm tra xử lý văn bản, theo dõi thi hành pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra, tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, giúp cán bộ nắm rõ quy trình nghiệp vụ để chủ động tham mưu thực hiện, xử lý văn bản sau kiểm tra, rà soát. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn. Tiếp tục triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 1371 của Bộ Quốc phòng năm 2024; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; sơ kết giai đoạn 1 Đề án 1371. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu một số chuyên đề, gồm: Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 56/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Triển khai công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ trong Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn, phối hợp thực hiện tư vấn pháp lý cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng…

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.