Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

13:47 | 27/06/2023

(Bqp.vn) - Sáng 27/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Tổ trưởng Thường trực Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; các đồng chí thành viên Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo cơ quan một số Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc. Các đại biểu đều thống nhất, cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc để báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét theo đúng trình tự quy định.


Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, nhất là Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội cơ bản phù hợp, thống nhất và đồng bộ với Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật Công an nhân dân năm 2018. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, thời gian tới, các Ban, Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo trong việc triển khai xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về lĩnh vực này.

Để triển khai các bước tiếp theo trong việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao Cục GGHB Việt Nam - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến và tham luận của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; giao Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ hướng dẫn Cục GGHB Việt Nam triển khai các nội dung phục vụ cho công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng GGHB của Liên hợp quốc theo đúng quy định.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo các lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; từng bước nghiên cứu, tham mưu, đề xuất mở rộng loại hình, quy mô, địa bàn tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, qua đó luôn thể hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của đất nước; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.


Đại tá Phạm Mạnh Thắng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết, việc tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc về cơ bản đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực về trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Nổi bật là, công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14, Nghị định số 61/2021/NĐ-CP, Nghị định số 162/2016/NĐ-CP luôn được quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, được thể hiện trong công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra lực lượng Việt Nam tại các phái bộ; phối hợp triển khai các quy trình, thủ tục cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc của Việt Nam được chú trọng tạo nguồn, nâng cao năng lực, đảm bảo đầy đủ vật chất, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc được quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh, tạo thay đổi lớn trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng, bên cạnh việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc tại các phái bộ thực địa đã được thực hiện đúng quy trình, thủ tục; chế độ, chính sách đảm bảo cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc đã được quan tâm kịp thời, đúng quy định  thì việc vận dụng Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 25/6/2021 và Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Chính phủ để triển khai và bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc, lực lượng làm nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi (EUTM - RCA) còn nhiều lúng túng, bất cập và chưa nhận được sự đồng thuận, nhất trí của một số Bộ, ngành liên quan. Ngoài ra, công tác điều phối quốc gia về tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc còn chưa rõ nét; chưa được thực hiện đồng bộ, bài bản, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Liên hợp quốc; một số chế độ chính sách còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa mang tính ưu tiên, khuyến khích cao, chưa bao quát hết các đối tượng được đề cập, đồng thời chưa theo kịp với sự phát triển của nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.