Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội

16:37 | 04/01/2013

TT

Trung tâm

Cơ quan

chủ quản

Địa điểm

Quy mô

Sinh viên/năm

Cán bộ/năm

Đối tượng 2

Đối tượng 3

1

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Quân khu 1

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Quân khu 1

10.000

350 - 500

 

2

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Quân khu 2

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Quân khu 2

10.000

350 - 500

 

3

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Quân khu 3

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Quân khu 3

10.000

350 - 500

 

4

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Quân khu 4

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Quân khu 4

10.000

350 - 400

 

5

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Quân khu 9

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Quân khu 9

10.000

400 - 500

 

6

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Bộ Quốc phòng

Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

10.000

350 - 550

400 - 600

7

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường Sĩ quan Thông tin

Bộ Quốc phòng

Trường Sĩ quan Thông tin

7.000

 

 

8

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Nam Định

Trường quân sự tỉnh Nam Định

Trường quân sự tỉnh Nam Định

7.500

 

400 - 600

9

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự thành phố Cần Thơ

Trường quân sự thành phố Cần Thơ

Trường quân sự thành phố Cần Thơ

5.500

 

300 - 500

10

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Hưng Yên

Trường quân sự tỉnh Hưng Yên

Trường quân sự tỉnh Hưng Yên

7.500

 

300 - 500

11

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Bình Định

Trường quân sự tỉnh Bình Định

Trường quân sự tỉnh Bình Định

7.000

 

300 - 500

12

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự thành phố Hồ Chí Minh

Trường quân sự thành phố Hồ Chí Minh

Trường quân sự thành phố Hồ Chí Minh

25.000

 

500 - 600

13

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Bình Dương

Trường quân sự tỉnh Bình Dương

Trường quân sự tỉnh Bình Dương

7.500

 

300 - 500

14

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Đồng Nai

Trường quân sự tỉnh Đồng Nai

Trường quân sự tỉnh Đồng Nai

7.500

 

400 - 600

15

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh An Giang

Trường quân sự tỉnh An Giang

Trường quân sự tỉnh An Giang

3.500

 

400 - 600

16

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự tỉnh Tiền Giang

Trường quân sự tỉnh Tiền Giang

Trường quân sự tỉnh Tiền Giang

3.500

 

300 - 400

File đính kèm:

(Quyết định số: 638/QĐ-TTg & 412/QĐ-TTg)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.