Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Công bố Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính nội bộ thuộc quản lý của Bộ Xây dựng
16:16 | 13/10/2023
(Bqp.vn) - Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Thủ tục hành chính nội bộ thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13:37 | 19/09/2023
(Bqp.vn) - Ngày 31/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1290/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thủ tục hành chính nội bộ thuộc quản lý của Thanh tra Chính phủ
13:36 | 14/09/2023
(Bqp.vn) - Ngày 11/9/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 457/QĐ-TTCP công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
13:27 | 14/09/2023
(Bqp.vn) - Ngày 08/9/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2012/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tục hành chính nội bộ thuộc quản lý của Ủy ban Dân tộc
10:03 | 13/09/2023
(Bqp.vn) - Ngày 31/8/2023, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBDT công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
14:10 | 05/09/2023
(Bqp.vn) - Ngày 01/8/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2023.
Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng
15:27 | 31/08/2023
(Bqp.vn) - Ngày 29/8/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4089/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc quản lý của Bộ Tài chính
13:36 | 10/08/2023
(Bqp.vn) - Ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1613/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Đính chính một phần Quyết định công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước thuộc quản lý Bộ Tài nguyên và Môi trường
17:24 | 29/07/2023
(Bqp.vn) - Ngày 21/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP thực hiện Luật Chuyển giao công nghệ
13:25 | 20/07/2023
(Bqp.vn) - Ngày 30/6/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN quy định Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
<<...34567...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.