Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Cải cách hành chính

Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
08:14 | 31/05/2019
(Bqp.vn) - Ngày 27/4/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-VPCP về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.
Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
22:50 | 22/03/2019
(Bqp.vn) - Ngày 15/3/2019 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 320/TTg-KSTT về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Quốc phòng
10:57 | 03/01/2019
(Bqp.vn) - Ngày 27/12/2018, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 5566/QĐ-BQP ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng
12:21 | 04/12/2018
(Bqp.vn) - Sáng 4/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC và kết quả triển khai Đề án CCHC năm 2018. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
15:01 | 15/11/2018
(Bqp.vn) - Ngày 30/10/2018, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Thực hiện đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao có công chứng, chứng thực
15:26 | 07/03/2018
(Bqp.vn) - Để thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý kiến chỉ đạo.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính
13:57 | 15/09/2017
(Bqp.vn) - Để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 11 tháng 9 năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo.
Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến cải cách thủ tục hành chính
11:18 | 20/06/2017
(Bqp.vn) - Ngày 13/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.
Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2012 - 2015
18:45 | 10/12/2012
(Bqp.vn) - Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế tổ chức, xây dựng, quản lý, chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.