Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Thông tin trợ giúp

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định hội có tính chất đặc thù
09:18 | 31/08/2012
(Bqp.vn) - Quyết định số 68/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định hội có tính chất đặc thù.
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
09:10 | 31/08/2012
(Bqp.vn) - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
09:05 | 31/08/2012
(Bqp.vn) - Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Quyết định ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin
08:58 | 31/08/2012
(Bqp.vn) - Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT, ngày 20/2/2008 ban hành Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
08:42 | 31/08/2012
(Bqp.vn) - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
20:05 | 30/08/2012
(Bqp.vn) - Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC, ngày 20/11/2006 về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.