Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng
08:59 | 20/01/2023
(Bqp.vn) - Ngày 18/01/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 167/KH-BQP về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong Bộ Quốc phòng; Kế hoạch xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm... trong tổ chức lấy ý kiến
Lấy ý kiến vào Hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
13:04 | 22/12/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương; Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, bổ sung Hồ sơ dự án Luật Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội
10:13 | 07/11/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng; Cục Đối ngoại chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư và dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
09:57 | 07/11/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng; Cục Đối ngoại chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư và dự thảo Thông tư quy định về nghi lễ đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
15:21 | 25/10/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đặc tính mật mã cho các sản phẩm dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ
18:48 | 19/10/2022
(Bqp.vn) - Triển khai kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.
Lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
14:33 | 18/10/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thực hiện một số điều Nghị định xử phạt hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa
18:59 | 17/10/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BQP ngày 09/01/2022 của Bộ Quốc phòng về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2022; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Hồ sơ dự thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng thực hiện một số điều Nghị định xử phạt hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y
13:51 | 05/10/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng thuộc ngành, lĩnh vực Hậu cần Quân đội; Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-TCHC ngày 10/02/2022 của Tổng cục Hậu cần về triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Tổng cục Hậu cần năm 2022. Cục Quân y chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân y.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội
19:32 | 30/09/2022
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội.
<<...23456...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.