Chuyên mục - sự kiện

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

16:28 | 14/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 14/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Triển lãm) dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội.


Góp ý hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
15:14 | 23/02/2013
(Bqp.vn) - Hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” do Tạp chí Nghiên cứu lập pháp thuộc Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức ngày 22/2 tại Hà Nội, đã làm rõ và sâu sắc thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện thể chế chính trị, chế định quyền con người, quyền tư pháp và cơ chế bảo vệ Hiến pháp.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
15:06 | 20/02/2013
(Bqp.vn) - Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; coi đó là vấn đề cơ bản góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để từng bước phát triển nhanh và bền vững.
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ
14:39 | 19/02/2013
(Bqp.vn) - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để khắc phục, nhằm xây dựng Đảng bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đảng có mạnh mới lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước thành công
14:03 | 10/02/2013
(Bqp.vn) - Tôi mong rằng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, luôn vững niềm tin vào Ðảng. Có niềm tin, có ý chí, quyết tâm cao và có quyết sách đúng, cách làm đúng thì chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước bước vào năm mới luôn vững niềm tin, đoàn kết một lòng, phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới
16:43 | 06/02/2013
(Bqp.vn) - Vừa qua, Đảng bộ Quân đội đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; qua đó, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa. Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong tình hình mới.
Sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - Quyết tâm chính trị cao của Đảng ta
16:03 | 06/02/2013
(Bqp.vn) - Vừa qua, toàn Đảng đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời, xây dựng chương trình sửa chữa khuyết điểm với những nội dung, biện pháp thiết thực. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta đối với vấn đề này.
Khẳng định rõ hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc
09:47 | 04/02/2013
(Bqp.vn) - Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Nhà nước và của toàn dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc là vấn đề mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam, là ý chí nguyện vọng của nhân dân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được xác định nhất quán trong Hiến pháp từ năm 1946 đến nay.
Bổ sung nhiều điểm quan trọng về văn hóa
13:28 | 01/02/2013
(Bqp.vn) - Trên cơ sở kế thừa các nội dung về văn hóa được xác định trong Hiến pháp năm 1992, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã có cách tiếp cận mới về văn hóa và sửa đổi, bổ sung nhiều điểm quan trọng về văn hóa.
Hiến định mới về "quyền văn hóa" của con người
13:25 | 01/02/2013
(Bqp.vn) - Một trong những nội dung quan trọng nhất về văn hóa lần đầu tiên được quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là Điều 44: “Mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, tiếp cận các giá trị văn hóa”.
Triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
09:28 | 01/02/2013
(Bqp.vn) - Hội nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức ngày 31/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và đầy tâm huyết của các nhà làm luật, các chuyên gia, nhà nghiên cứu.
<<...137138139140141...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.