Quản lý - chỉ đạo

Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
09:45 | 18/11/2014
(Bqp.vn) - Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
Chính sách mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
09:56 | 17/11/2014
(Bqp.vn) - Ngày 10/11/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị cơ sở
11:02 | 13/11/2014
(Bqp.vn) - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Được coi là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, công tác PBGDPL còn góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng với đòi hỏi mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Vì vậy, những năm qua Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về PBGDPL.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT
08:46 | 12/11/2014
(Bqp.vn) - Ngày 10/11/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2028/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Nâng cao hiệu quả “Ngày Pháp luật” ở Trường Sỹ quan Kỹ thuật quân sự
09:02 | 11/11/2014
(Bqp.vn) - Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai “Ngày Pháp luật” trong Quân đội, quá trình thực hiện tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự cho thấy, tổ chức “Ngày Pháp luật” là một mô hình có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động “Ngày Pháp luật” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào
08:54 | 10/11/2014
(Bqp.vn) - Ngày 5/11/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Chỉ thị số 33/CT-TTg về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Một số biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308
08:48 | 10/11/2014
(Bqp.vn) - Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 là đơn vị đủ quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự và một số nhiệm vụ khác; đóng quân trên địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh chính trị và các tệ nạn xã hội. Để bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.
Vai trò của thanh tra trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
13:20 | 07/11/2014
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội; là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống; khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật. PBGDPL giúp cho tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi và mức độ điều chỉnh để chấp hành nghiêm pháp luật.
Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Chương XXIII Bộ Luật hình sự
15:56 | 06/11/2014
(Bqp.vn) - Bộ luật Hình sự (BLHS) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành từ năm 1985, là công cụ sắc bén của Nhà nước trong quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức và công dân, góp phần có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4 điều kiện ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực trong các cơ sở giáo dục đại học
10:57 | 03/11/2014
(Bqp.vn) - Ngày 25/10/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
<<...194195196197198...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.