Quản lý - chỉ đạo

Điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
10:17 | 02/10/2014
(Bqp.vn) - Ngày 29/9/2014, thay mặt Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh, "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
09:29 | 30/09/2014
(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng 2 danh hiệu này.
Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia
10:45 | 26/09/2014
(Bqp.vn) - Ngày 22/9/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia.
Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi
09:32 | 24/09/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/9/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi vừa ký Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổiViệt Nam.
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới
13:07 | 22/09/2014
(Bqp.vn) - Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.
Phát triển toàn diện công tác Thông tin Khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
07:24 | 17/09/2014
(Bqp.vn) - Thực tiễn chứng minh, cùng với nhân lực, tài lực và vật lực, thông tin đã trở thành một trong bốn nhân tố quyết định cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Tại tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, Thông tin KHQS đang được coi là chìa khoá của mọi hoạt động sáng tạo QS, QP và ngày càng trở thành nguồn lực thiết yếu của quá trình xây dựng một QĐ hiện đại, một nền QP vững chắc.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
14:42 | 10/09/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để lấy ý kiến rộng rãi, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo.
Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm
14:03 | 10/09/2014
(Bqp.vn) - Ngày 8/9/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 84/3014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm.
Điều kiện kinh doanh xăng dầu
09:45 | 09/09/2014
(Bqp.vn) - Ngày 03/9/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.
Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới
21:01 | 08/09/2014
(Bqp.vn) - Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong thời gian qua công tác pháp chế đã được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tương đối đồng bộ cả về tổ chức và hoạt động, đã góp phần phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và củng cố quốc phòng, an ninh.
<<...197198199200201...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.