Quản lý - chỉ đạo

Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong quân đội
16:21 | 08/07/2013
(Bqp.vn) - Với chức năng là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt trong khắc phục hậu quả mỗi khi thiên tai, sự cố xảy ra. Hiện nay, tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, nên việc đẩy mạnh công tác này trong quân đội là nội dung cấp thiết.
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu 7
17:19 | 05/07/2013
(Bqp.vn) - Thực hiện dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, cá nhân, nhất là của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. Đối với Quân khu 7, thực hiện tốt công tác này là “chìa khoá” để tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.
Bộ Quốc phòng Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”
08:21 | 03/07/2013
(Bqp.vn) - Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng, là kênh thông tin tuyên truyền các hoạt động và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam với nước ngoài, nhằm tạo nên sức mạnh quốc phòng toàn diện, cân đối, góp phần vào hội nhập quốc tế của đất nước, giữ vững hòa bình, đẩy lùi và ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phòng thủ đất nước, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi quy mô và hình thức.
Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
11:36 | 19/06/2013
(Bqp.vn) - Là một bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, báo chí Quân đội không ngừng trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.
Toàn quân đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11:42 | 13/06/2013
(Bqp.vn) - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đối với Quân đội, thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy toàn quân thi đua rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trên mọi lĩnh vực.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, toàn quân đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong thời kỳ mới
11:54 | 11/06/2013
(Bqp.vn) - Cách đây 65 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đang bước vào thời kỳ gian khổ, ác liệt, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của quân và dân ta, tạo sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Người, toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị của đất nước
21:15 | 08/06/2013
(Bqp.vn) - Là một trong những mặt công tác quan trọng của quốc phòng Việt Nam, đối ngoại quốc phòng - thành tố không thể thiếu của nền quốc phòng toàn dân đã góp phần đáng kể trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
12:57 | 06/06/2013
(Bqp.vn) - Ngày 3/6/2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (số 25-NQ/TW) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
12:55 | 06/06/2013
(Bqp.vn) - Ngày 3/6/2013, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (số 24-NQ/TW).
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ" và hoạt động giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội
15:57 | 21/05/2013
(Bqp.vn) - Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Quân đội, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực là đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” và hoạt động giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội.
<<...204205206207208...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.