Quản lý - chỉ đạo

Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong quân đội
14:54 | 09/08/2013
(Bqp.vn) - Với ý thức, trách nhiệm chính trị cao, quân đội ta đã và đang quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu chính phủ được giao để đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh, nhất là trên các địa bàn chiến lược.
Chăm lo xây dựng Ngành Khoa học quân sự Quân khu 4 phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
16:10 | 31/07/2013
(Bqp.vn) - Ngày 31/7/1963, Phòng Khoa học quân sự (KHQS) Quân khu 4 được thành lập, trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các thế hệ cán bộ, nhân viên của ngành KHQS Quân khu 4 luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tự lực, tự cường, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác.
Chủ động, trách nhiệm thực hiện tốt nhất công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
11:41 | 26/07/2013
(Bqp.vn) - Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh bất khuất vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân ta đã không tiếc máu xương, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân hoặc hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Sự hy sinh vì nước, vì dân của các chiến sĩ là vô cùng cao quý.
Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
17:26 | 21/07/2013
(Bqp.vn) - Hiện nay, hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một tất yếu khách quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để CNQP Việt Nam hội nhập quốc tế có hiệu quả, đúng hướng, cần nhận thức rõ cơ hội, thách thức, kiên định mục tiêu, phương hướng đã xác định.
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách xã hội đối với Quân đội và gia đình quân nhân trong thời kỳ mới
12:56 | 19/07/2013
(Bqp.vn) - Với chức năng điều chỉnh hài hòa các lợi ích, hướng tới chăm lo, phát triển con người, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, chính sách xã hội đối với Quân đội và gia đình quân nhân là một động lực quan trọng, có vai trò ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh
17:08 | 11/07/2013
(Bqp.vn) - Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định: “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc” [1]. Quán triệt tinh thần đó, Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.
Lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vùng biển Việt Nam
16:17 | 09/07/2013
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vùng biển Việt Nam, thay thế Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong quân đội
16:21 | 08/07/2013
(Bqp.vn) - Với chức năng là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, Quân đội nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt trong khắc phục hậu quả mỗi khi thiên tai, sự cố xảy ra. Hiện nay, tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, nên việc đẩy mạnh công tác này trong quân đội là nội dung cấp thiết.
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang Quân khu 7
17:19 | 05/07/2013
(Bqp.vn) - Thực hiện dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, cá nhân, nhất là của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. Đối với Quân khu 7, thực hiện tốt công tác này là “chìa khoá” để tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.
Bộ Quốc phòng Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”
08:21 | 03/07/2013
(Bqp.vn) - Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng, là kênh thông tin tuyên truyền các hoạt động và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam với nước ngoài, nhằm tạo nên sức mạnh quốc phòng toàn diện, cân đối, góp phần vào hội nhập quốc tế của đất nước, giữ vững hòa bình, đẩy lùi và ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phòng thủ đất nước, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi quy mô và hình thức.
<<...209210211212213...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.