Quản lý - chỉ đạo

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kỹ thuật trong tình hình mới
11:04 | 03/01/2013
(Bqp.vn) - Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về CTKT. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTKT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V
10:11 | 19/12/2012
(Bqp.vn) - Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.
"Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc"
09:33 | 19/12/2012
(Bqp.vn) - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
14:16 | 18/12/2012
(Bqp.vn) - Sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói riêng để lại nhiều bài học quý, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả...
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
10:35 | 14/12/2012
(Bqp.vn) - Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam anh hùng, tôi muốn tiếp tục nói lên những suy nghĩ của mình về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Phát triển công nghệ thông tin - một giải pháp chiến lược trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân
14:28 | 03/12/2012
(Bqp.vn) - Xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao là nội dung xuyên suốt trong đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong quân đội là một trong những tiền đề rất quan trọng.
Thư của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VIII gửi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong quân đội
16:55 | 30/11/2012
(Bqp.vn) - Cổng TTĐT BQP trân trọng giới thiệu Thư của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ VIII gửi cán bộ, đoàn viên thanh niên trong quân đội.
Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh QĐ lần thứ VIII
23:55 | 28/11/2012
(Bqp.vn) - Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ VIII. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các vị khách quý; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; cùng các đồng chí đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đội về dự đại hội.
Tiếp tục hoàn thiện chế độ tài chính quân đội
14:54 | 24/11/2012
(Bqp.vn) - Sáng 24-11, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên BCT, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì Hội nghị giao dự toán ngân sách và triển khai nhiệm vụ tài chính năm 2013.
Thường vụ QUTƯ yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông
23:22 | 23/11/2012
(Bqp.vn) - Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 24-2-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trật tự, an toàn giao thông, các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị trong toàn quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.