Kiến thức quốc phòng

Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam (phần IV): “Phạt Tống lộ bố văn” - Một phương thức chống xâm lược dưới thời nhà Lý
10:21 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Trong các tác phẩm về chủ đề đánh giặc, giữ nước của Lý Thường Kiệt (1019 - 1105), vị Phụ quốc Thái úy thời nhà Lý, bài Nam quốc sơn hà công bố năm 1077 tại phòng tuyến Nam sông Cầu được đời sau coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiến của dân tộc Việt Nam, xếp vào hàng các áng “thiên cổ hùng văn” lưu lại cho con cháu muôn đời.
Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam (phần V): “Chúng chí thành thành” - một quan điểm giữ nước của dân tộc Việt Nam
10:18 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Đã hình thành đất nước và dân tộc thì quốc gia nào cũng phải lo phòng thủ chống lại sự xâm lược của các thế lực bên ngoài. Xưa nay, họa xâm lược thường diễn ra dưới hình thức vũ trang, nhưng vũ trang không chỉ là hình thức duy nhất. Trong lịch sử, nhiều quốc gia đã biến mất trên bản đồ thế giới, nhiều dân tộc bị diệt vong có khi chỉ bằng họa đồng hóa của dân tộc lớn, bằng thôn tính hòa bình hoặc bằng kế ly gián để nội bộ diệt nhau.
Bước đầu tìm hiểu Học thuyết QSVN (phần I): Nhận diện Học thuyết quân sự Việt Nam
10:14 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Để góp phần bàn giao sự nghiệp bảo vệ bằng sức mạnh truyền thống của dân tộc đất nước cho các thế hệ tiếp nối, đã từ lâu nhiều cán bộ lão thành trong các lực lượng vũ trang cách mạng muốn thực hiện một công trình nghiên cứu, làm rõ những luận cứ về nghệ thuật giữ nước bằng sức mạnh truyền thống của Việt Nam, không chỉ bằng sức mạnh vật chấn mà quan trọng hơn là sức mạnh trí tuệ từ ông cha đến thời đại Hồ Chí Minh, bao gồm cả nghệ thuật động viên, tổng hợp sức mạnh đến nghệ thuật ứng xử với kẻ thù trong mọi tình huống bất trắc.
Bước đầu tìm hiểu Học thuyết QSVN (phần II): Bước đầu tìm hiểu Học thuyết quân sự Việt Nam
10:11 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Chủ đề “Học thuyết quân sự Việt Nam” được triển khai nghiên cứu cách đây đã nhiều năm với nhiều cộng tác viên trong và ngoài quân đội. Những thành quả bước đầu được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in thành sách dưới nhan đề “Tìm hiểu Học thuyết quân sự Việt Nam” vào năm 1997 và “Phác thảo Học thuyết quân sự Việt Nam” vào năm 1999. Đến năm 2000, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia lại xuất bản tập “Tìm hiểu quan điểm giữ nước và sự hình thành Học thuyết quân sự Việt Nam” của cùng tác giả.
Bước đầu tìm hiểu Học thuyết QSVN (phần III): Quá trình hình thành và phát triển Học thuyết quân sự Việt Nam
10:08 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Ông cha ta kể từ ngày có những binh thư, binh pháp và kế sách đánh giặc cứu nước của riêng mình đã từng bước tạo ra học thuyết quân sự (HTQS), đã lưu hành, truyền bá làm theo và phát triển học thuyết đó, nhưng chưa hề quy cho nó cái tên là học thuyết mà thường gọi nó dưới cái tên: binh thư, kế sách. phương lược...
Những nét riêng qui định nội hàm và định hướng nội dung Học thuyết QSVN (phần I): Mấy nét riêng quy định nội hàm Học thuyết quân sự Việt Nam
10:04 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Nét riêng của Học thuyết quân sự Việt Nam là căn cứ xuất phát để nghiên cứu nội hàm Học thuyết quân sự Việt Nam. Nếu không đi từ những nét riêng, dễ rơi vào tình trạng nói lý luận chung nhưng không làm sáng tỏ được những điều tất yếu nhất thiết phải tuân theo của Học thuyết quân sự Việt Nam không giống học thuyết quân sự của nhiều nước khác.
Những nét riêng qui định nội hàm và định hướng nội dung Học thuyết QSVN (phần II): Định hướng về nội dung Học thuyết quân sự Việt Nam
09:59 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Chủ đề Học thuyết quân sự Việt Nam với tính cách là hệ thống quan điểm, lý luận, kiến thức, tư tưởng chỉ đạo đúc kết từ thực tiễn tạo ra sức mạnh và sử dụng sức mạnh Việt Nam vào việc giải phóng đất nước, phòng thủ quốc gia, bảo vệ Tô quốc, giữ gìn chế độ có ý nghĩa thực tiễn không kém phần cấp bách.
Phân biệt học thuyết quân sự Việt Nam với nghệ thuật quân sự, tư tưởng quân sự, đường lối quân sự
09:55 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Phương pháp so sánh làm nổi rõ mối liên hệ và sự phân biệt giữa sự vật này với các sự vật khác đứng cạnh nó nhưng không phải là nó, giúp cho công tác nghiên cứu bám chắc vị trí, phạm vi, góc độ của chủ đề, không lẫn lộn với các sự vật khác.
Học thuyết QSVN trước thời đại Hồ Chí Minh (phần I): Sự cần thiết nghiên cứu Học thuyết QSVN trước thời đại Hồ Chí Minh và phương pháp tiếp cận
09:51 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cho đến nay, một số cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu vẫn cho rằng cái đáp ứng nhu cầu trước mắt là làm rõ Học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, còn nội dung Học thuyết quân sự Việt Nam thời ông cha nếu có thì cũng chưa cấp bách và vị tất đã có gì mới so với các tác phẩm đã viết về “ông cha đánh giặc”, về “Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam”.
Học thuyết QSVN trước thời đại Hồ Chí Minh (phần II): Học thuyết QSVN trước thời đại Hồ Chí Minh về quy tụ và tạo dựng sức mạnh cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc
09:45 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc là vấn đề sống còn, tiên quyết của dân tộc Việt Nam từ ngày lập nước đến nay. Có nhu cầu đánh giặc thì sẽ phát sinh nghệ thuật đánh giặc. Nghệ thuật quân sự Việt Nam ra đời từ thời Âu Lạc kháng chiến 10 năm chống quân Tần đã phát triển dưới thời Bắc thuộc, qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, thông qua khởi nghĩa, chiến tranh giải phóng, chiến tranh chống xâm lược, nhưng chưa đủ cứ liệu để nói đã có Học thuyết quân sự Việt Nam trong các triều đại đó.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.